Voimauttava Woikoski Feeling

19.12.2016Voimauttava Woikoski Feeling

Kaasualan tunnettu suomalaistoimija Oy Woikoski Ab on kunnostanut perinteikkäitä kartano- ja teollisuusympäristöjään matkailu- ja virkistyskäyttöön. Useita vierailu- juhlatila- ja majoituskohteita hallinnoivan Woikoski Feelingin monipuolisia hyvinvointipalveluja täydentää tasokas kuntosali.

Oy Powerprofile Ltd:n toimitti asiakkaalleen kuntosalin avaimet käteen -periaatteella. Ohjattuun ja omatoimiseen harjoitteluun soveltuva kokonaisuus luovutettiin käyttövalmiina muutaman viikon kuluttua tilauksesta. Rakentamisvaihetta edeltäneissä suunnitelmissa laitteistoista ja niiden sijoitteluista laadittiin ehdotuksia, joista valittiin tilojen ja käyttäjäkunnan kannalta sopivin vaihtoehto.

Laadukas kuntosali lisää yksityishenkilöiden, TYHY- ja TYKY-ryhmien sekä muiden yhteisöasiakkaiden viihtyvyyttä Woikoski Feeilingin vieraina ja vahvistaa yrityksen liikunnallisten aktiviteettien tarjontaa.